รัสเซียไม่ต่อสัญญา ข้อตกลงความร่วมมือส่งออกธัญพืชยูเครน

เมื่อปีที่แล้ว หลังจากที่รัสเซียรุกรานยูเครน หนึ่งในปัญหาใหญ่ระดับโลกคือการที่รัสเซียยึดเมืองท่าและปิดน่านน้ำทะเลดำเอ…