วงเจรจาล่ม! เตรียมพัฒน์ฯ ไม่เจรจาปม “หยก”ขอกลับเข้าเรียน

จากกรณี “หยก” เยาวชนอายุ 15 ปี พยายามเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ภายหลังทางโรงเรี…