เสียงจากคุณครู สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กับโครงการหิ่งห้อยปีที่ 6 ของ CKPower

จุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้มาจากจิตใจอันมุ่งมั่นของคุณครูในหมู่บ้านหินหัวเสือ กับความตั้งใจที่จะช่วยเหลือของคนใน…