เปิดหุ้นกู้ออกใหม่เดือนก.พ.66 รับดอกเบี้ยขาขึ้น

จากอัตราดอกเบี้ยในไทยที่เริ่มจะขยับขึ้น ทำให้ตลาดตราสารหนี้ปีนี้มีความคึกคักตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ…