จุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้มาจากจิตใจอันมุ่งมั่นของคุณครูในหมู่บ้านหินหัวเสือ กับความตั้งใจที่จะช่วยเหลือของคนในชุมชน พนักงาน และบริษัท ผ่านการส่งเสริมทางด้านการศึกษา โดยทาง อาจารย์แก้ว หลวงโคด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ แขวงไซสมบูน สปป.ลาว ได้เล่าให้ฟังว่า “จุดเริ่มต้นในครั้งนี้ เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 ที่ทางโรงเรียนเห็นว่า พื้นที่ของโรงเรียนมีความแออัด จำนวนห้องเรียนก็มีอยู่เพียง 3 ห้อง สำหรับระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 แต่ต้องรองรับนักเรียนในจำนวนถึง 130 คน นอกจากนี้เวลาเกิดฝนตกหนัก ทำให้หลังคาส่วนใหญ่ที่เป็นสังกะสีมีน้ำรั่วซึม และอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุต่อเด็กนักเรียนได้ ทางคุณครูจึงตัดสินใจปั่นจักรยานเดินทางไปที่บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด เพื่อบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์และความต้องการสำหรับพัฒนาโรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ”

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower จึงร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัดเดินหน้าสานต่อโครงการพัฒนาชุมชนผ่านการศึกษา เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน จึงเกิดเป็นโครงการหิ่งห้อยปีที่ 6 ขึ้นผ่านการส่งมอบอาคารเรียนแห่งใหม่ที่โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ ซึ่งเป็นชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

“ในช่วงแรกทางทีมงานของบริษัท นายบ้าน คณะครู และคนในชุมชน ก็ได้ร่วมกันศึกษาในการพัฒนาตามจุดต่างๆ เพื่อความเหมาะสมและคำนึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เด็กๆ ผ่านความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดอาคารเรียนแห่งใหม่ จากเดิมที่มีอยู่ 3 ห้อง ก็เพิ่มจำนวนเป็น 6 ห้อง รองรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 การมีอาคารเรียนใหม่ทำให้เด็กนักเรียนอยากมาโรงเรียนตลอด ขนาดโรงเรียนยังไม่เปิด ก็จะมีเด็กๆ หลายคนเข้ามาเกาะประตูรั้ว รอคอยที่จะได้เข้ามาในโรงเรียน ต้องขอขอบคุณทางทางบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ที่ได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีโรงเรียนที่มีมาตรฐาน และมีความก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้น” อาจารย์แก้ว กล่าวด้วยความรู้สึกดีใจ

นายอานุสิน ไชยะเสน หัวหน้างาน แผนกสนับสนุนบุคลากร โรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ในฐานะของตัวแทนพนักงาน เปิดเผยว่า “เมื่อ 8 ปีที่แล้ว (พ.ศ. 2557) ผมเองก็ได้ทำหน้าที่ประสานงานและติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงแรกทางบริษัทก็ได้ส่งพนักงานมาดูสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และได้เริ่มมีการจัดกิจกรรมอย่างเช่น การแจกข้าวกล่องให้แก่นักเรียน การบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น ทั้งโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และปริ้นเตอร์ แล้วก็ได้เริ่มมีการต่อยอดมากขึ้น ซึ่งหลังจากที่โครงการหิ่งห้อยปีที่ 6 ดำเนินการเสร็จสิ้น ผมเองในฐานะพนักงานคน สปป.ลาว ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางบริษัท และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการหิ่งห้อยครั้งต่อไปในอนาคต”

เมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower ร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัดได้ดำเนินการส่งมอบอาคารเรียน ที่รองรับทั้งเด็กนักเรียนชายและหญิง รวมถึงผู้พิการนอกจากนี้ยังได้ใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมพลังงานหมุนเวียนของ CKPower ในการติดตั้งระบบปั๊มน้ำบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำบาดาลทำงาน และติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ที่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่มของ สปป.ลาว และองค์การอนามัยโลก เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำดื่มมีความสะอาดและปลอดภัย

นายวังดัวเฮ้อ นายบ้านของหมู่บ้านหินหัวเสือ ผู้นำชุมชนที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนในทิศทางที่ดีขึ้นผ่านการศึกษา ได้เปิดเผยกับทางทีมงานว่า “ผมขอขอบคุณทางบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ เพราะโรงเรียนแห่งนี้มีความสำคัญแก่ชุมชนของเรา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพการศึกษาที่ดี แม้กระทั่งในหมู่บ้านอื่นๆ ก็อยากส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ พ่อแม่ของเด็กๆ ก็ดีใจที่ได้มีอาคารเรียนแห่งใหม่ ผมในฐานะตัวแทนของหมู่บ้านหินหัวเสือต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้”

สุดท้ายนี้ นายทศพร ทิพย์วรธรรม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ในฐานะหนึ่งในผู้บริหารที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการหิ่งห้อยปีที่ 6 กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า “ทางบริษัทได้มองถึงการสร้างความแข็งแกร่งภายในชุมชนผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษา โดยในช่วงแรกที่ผมได้ลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ พบว่าอาคารเรียนมีความทรุดโทรม พื้นที่ของโรงเรียนแออัดเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการขาดแคลนห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าและน้ำประปาที่ดี ซึ่งหลังจากที่ทางทีมงานได้หารือกับคณะผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว นายบ้าน คุณครู และคนในชุมชน จึงได้ตัดสินใจร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ ภายใต้โครงการหิ่งห้อยปีที่ 6 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมหลักของกลุ่ม CKPower แม้ในช่วงการทำงานจะเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่จากความร่วมมือกันและปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดของทุกฝ่าย ทำให้การส่งมอบอาคารเรียนแห่งนี้ประสบความสำเร็จ ในฐานะบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจากประเทศไทย ก็มีความภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า”คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นี่คือเรื่องราวของหนึ่งในกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จผ่านการส่งมอบอาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือของโครงการหิ่งห้อยปีที่ 6 ที่ถือเป็นโครงการภายใต้กลยุทธ์ CSR สร้างคุณค่าสู่สังคมของ CKPower คือ “เติมต่อร่วมสร้าง” เพื่อนำขีดความสามารถทางด้านพลังงานสะอาดขององค์กรมาพัฒนาชุมชน และเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อการพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน

โครงการ “หิ่งห้อย” เป็นโครงการสร้างคุณค่าสู่สังคมของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPowerผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่ได้นำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญมาต่อยอดในกิจกรรมเพื่อสังคม ผ่านโครงการหิ่งห้อยที่เป็นส่วนหนึ่งในการนำพาแสงสว่าง และร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน ชื่อโครงการมาจากคำเปรียบเปรยที่ว่าเมื่อหิ่งห้อยไปอยู่ที่ใด ตรงนั้นย่อมมีแสงสว่างเกิดขึ้น แม้ว่าหิ่งห้อยหนึ่งตัวอาจให้แสงสว่างได้เพียงเล็กน้อย ทว่าร้อยตัว พันตัวรวมกัน ย่อมสร้างแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกัน