จากอัตราดอกเบี้ยในไทยที่เริ่มจะขยับขึ้น ทำให้ตลาดตราสารหนี้ปีนี้มีความคึกคักตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่พร้อมใจกันเร่งออกหุ้นกู้ เพื่อรักษาระดับต้นทุนทางการเงิน หลังเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง

โดยในปี 66 นี้ ทาง “สมาคมตลาดตราสารหนี้” คาดการณ์ว่า การออกหุ้นกู้ระยะยาวจะมีไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านบาท จากปี 65 ที่มียอดการออกหุ้นกู้ระยะยาวสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.27 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากปี 2564

สำหรับช่วงเดือน ก.พ. 66 นี้ บริษัทที่มีการออกหุ้นกู้ ได้แก่

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 15,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน อัตราดอกเบี้ยยังไม่กำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายดังนี้
1) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (SCC234A) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (“ผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A”) 
2) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น และ/หรือผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่นและ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น (“ผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน”) 
3) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป 
เปิดจองซื้อเดือน มี.ค. 2566 
 
• สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC234A : วันที่ 3 และ 7-9 มีนาคม 2566
• สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน : วันที่ 27-29 มีนาคม 2566
• สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป : วันที่ 30-31 มีนาคม 2566
สามารถจองซื้อผ่านธนาคารผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้
• ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  
• โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023
•  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)
• หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+(tha)
การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ชำระหนี้คืนหุ้นกู้ชุด SCC234A

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (SGP) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21/02/2023-23/02/2023 แบ่ง ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

 • สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทุกประเภท (ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่) ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น คือ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น ได้แก่ บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2022

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ SGP232A ครบกำหนด เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับค่าแก๊สที่เพิ่มขึ้น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (THANI) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 1. ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.17% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
 2. ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.43% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 13/02/2023-15/02/2023 โดยมี ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2022

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A- แนวโน้ม คงที่

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (BJC) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 01/02/2023-02/02/2023 โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

และ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2023

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A แนวโน้ม Stable

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการและเป็นแหล่งสำรองในกำรชำระคืนเงินกู้หรือหุ้นกู้ของบริษัท

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยโดยไม่จำกัดระยะเวลาและจำนวนครั้ง ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต

เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยมีดังนี้
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 เท่ากับ [5.75-5.95]% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread [ ]% ต่อปี และ (ค) อัตรา 0.25% ต่อปีคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread [ ]% ต่อปี และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread [ ]% ต่อปี และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ [28/03]/2023-[30/03]/2023 โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2023

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

 1. เพื่อเป็นเงินลงทุนโครงการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทในเครือ
 2. เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระของบริษัท และบริษัทในเครือ
 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการและดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และผูลงทุนสถาบัน)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 1. ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ย [3.10-3.30]% ต่อปี
 2. ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2573 อัตราดอกเบี้ย [3.60-3.80]% ต่อปี
 3. ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 อัตราดอกเบี้ย [3.90-4.10]% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 02/03/2023-03/03/2023 และ 07/03/2023 โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

และ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2023

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้ ซึ่งรวมถึงเงินกู้และ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินและ/หรือตั๋วแลกเงิน และ/หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนอื่นๆ

admin