เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความฯ, รศ.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ง ประเทศไทย, นายสุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ สภาทนายฯ, นายณรงค์ ปานสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงาน โครงการทนายความอาสา ให้คำปรึกษาประชาชน 1 ตำบล 1 ทนายความ, น.ส.วาสนา สระทองหลาง ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

ร่วมแถลงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ใน "โครงการทนายความอาสา ให้คำปรึกษาประชาชน 1 ตำบล 1 ทนายความ" เพื่อจัดส่งทนายความอาสาของสภาทนายความฯ ให้บริการปรึกษาแนะนำกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นายกสภาทนายความ กล่าวว่า สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการเริ่มนำร่อง โครงการ 1 ตำบล 1 ทนายความ ในองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 14 แห่ง เพื่อทดลองและประเมินผลการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนสู่ชุมชน เราต้องการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์เช่นการให้คำปรึกษาความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะประชาชนรากหญ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งทางนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลเเห่งประเทศไทย เเละสภาทนายความฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดให้มีทนายความอาสาที่ให้คำปรึกษากฎหมาย 1 ตำบล 1 ทนายความ ซึ่งสภาทนายความได้เคยมีข้อตกลงหรือแนวคิดดังกล่าวมาเเล้ว จึงได้นำมาสู่การเริ่มต้น โดยจะมีการนำร่องเบื้องต้น 14 อบต. โดยเริ่มจากจังหวัดลพบุรี และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งระยะยาวเรา ลตั้งใจจะให้มีทนายความทุก อบตคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถทำได้เพราะยังติดขัดปัญหาข้อกฎหมาย ซึ่งเราก็ได้มีการนำเรื่องนี้เข้าสู่ กมธ.ยุติธรรมของวุฒิสภา ซึ่งจะได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยในเรื่องนี้ว่าจะสามารถจ่ายงบประมาณในส่วนนี้ได้หรือไม่ คาดว่าไม่ช้าก็จะเรียบร้อย

ดีแต่ในตอนนี้เรารอช้าไม่ได้ เพราะมีผู้ได้รับความเสียหายจำนวนมาก เพราะผู้เสียหายจะได้มาปรึกษากับทนายความเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ความเดือดร้อนเสียหายลุกลาม และเป็นการป้องกันการก่อเหตุจากความไม่รู้ และป้องกันประชาชนถูกหลอกจากมิจฉาชีพ สำหรับโครงการนำร่อง จะมีทนายอาสาไปนั่งให้คำปรึกษาเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีค่าตอบแทนต่อครั้ง เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 1,000 บาท และค่าพาหนะ 1,000 บาท โดยเป็นออกเงินส่วนตัวของนายก อบต.ต่างๆ ที่พร้อมโดยจะเริ่มครั้งแรกในเดือน พ.ค. ที่จังหวัดลพบุรี 10 อบต.ทดลองก่อน 1 ปี แต่ถ้าต่อไปมีการเเก้ระเบียบให้งบประมาณตอนจ่ายเงินได้เมื่อไหร่ก็จะเป็นโครงการระยะยาวต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนเรื่องความปลอดภัยของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอนแรกตนก็กังวลว่าจะอันตรายหรือไม่ ซึ่งพอตนเคยลงไปพื้นที่สามจังหวัดใต้ในเหตุการณ์จากเหตุการพลุระเบิดที่ผ่านมาพบว่าในพื้นที่ไม่ได้อันตรายอย่างที่คิด กลางคืนก็มีคนวิ่งออกกำลังกาย และทนายที่ไปประจำอยู่ที่ อบต.ลงไปช่วยอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน จึงไม่คิดว่าจะเป็นอันตราย

ส่วนทนายอาสาที่จะให้ลงพื้นที่ ต้องผ่านการอบรมปฏิรูปทนายความอาสา ทนายขอแรง และที่ปรึกษาศาลเด็กและเยาวชน มีขอบเขตหน้าที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชน ไม่ว่าจะตกเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหาหรือจำเลย หากเข้าเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือ ถ้ามีเป็นคดีเพิ่มขึ้นทางสภาทนายความเขาจะจัดงบประมาณช่วยฟรี ถ้ากรณีมีการข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับ อบต.ก็ต้องดูเป็นเรื่องๆ เพราะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ ใครทำอะไรก็ต้องรับผิดเป็นกรณีไป อนาคตเราก็ได้มีการพูดคุยกับทางกระทรวงมหาดไทยว่าต่อไปจะมีโครงการ 1 ทนายความ 1 อำเภอ

รศ.วิระศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สภาทนายความฯ ก็ไปส่งทนายความไปให้ความช่วยเหลือสมาคม อบต. แห่งประเทศไทยจนเคยทำ MOU ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน อันนี้เราเริ่มจะทำโครงการทนายอาสาในด้านงบประมาณทางท้องถิ่นจะหาเอง แต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะประสานงานหน่วยงานของรัฐ เพื่อจะมาเป็นค่าดำเนินการของตัวแทนทนายความอาสาซึ่งนับว่าเป็นงบประมาณที่น้อยมากกับประโยชน์ เพราะถ้าเรามีทนายความไปประจำอยู่ที่ อบต. ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายได้ ในส่วน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็จะเป็นคนในพื้นที่ไม่ใช่การที่จะให้ทนายทางภาคเหนือมาอยู่ภาคใต้ ภาคใต้ไปอยู่ภาคเหนือที่ผ่านมา อบต.มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนน้ำเสีย ขยะเเละสิ่งเเวดล้อมเมื่อได้รับผลกระทบ และเขาก็จะมาปรึกษา เหมือนมีทนายความแนะนำหลักของกฎหมาย เหมือนทนายเป็นส่วนในการประสานงานระหว่างชาวบ้านกับ อบต.

แผ่นดินไหวรุนแรงใกล้เกาะไต้หวัน ญี่ปุ่นแจ้งเตือนสึนามิ

อีก 500 ปี ญี่ปุ่นจะมีแต่คนนามสกุล “ซาโต” ทั้งประเทศ!

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า เตือน “พายุฤดูร้อน” รับมือ ฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง