กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 19.30 นคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg. วันนี้ (3 ต.ค.65) สำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 25 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ลพบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ตาก นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี เพชรบูรณ์ สุโขทัย เชียงใหม่ ลำพูน นครนายก และกาฬสินธุ์ จำนวน 124 สายทาง สัญจรผ่านได้ 61 สายทาง สัญจรผ่านไม่ได้ 63 สายทาง เช่น

จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 สายทาง ได้แก่ 1.สาย อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย ช่วง กม. ที่ 0+000-0+300 น้ำท่วมสูง 40 ซม. และ 2.สาย อย.026 สะพานวัดอินทาราม ช่วง กม. ที่ 0+050 – 0+150 น้ำท่วมสูง 30 ซม.

จ.ลพบุรี 2 สายทาง ได้แก่ 1.ถนนสาย ลบ.2134 แยก ทล.21-บ้านหนองสรวง อ.ชัยบาดาล ช่วง กม. ที่ 7+900-11+500 น้ำท่วมสูง 50 ซม. และ 2.ถนนสาย ลบ.5129 เลียบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฝั่งซ้าย (ตอนลพบุรี) อ.ชัยบาดาล, ท่าหลวง, พัฒนานิคม ช่วง กม. ที่ 0+000-2+800 น้ำท่วมสูง 70 ซม.

จ.ชัยภูมิ 3 สายทาง ได้แก่ 1.ถนนสาย ชย.3002 แยก ทล.201-บ้านเขว้า อ.จัตุรัส, บ้านเขว้า ช่วง กม. ที่ 3+025-3+930 น้ำท่วมสูง 50 ซม. 2.ถนนสาย ชย.3019 แยก ทล.225-แยก ทล.2359 อ.บ้านเขว้า, หนองบัวแดง ช่วง กม. ที่ 35+200-37+100 น้ำท่วมสูง 150 ซม. และ 3.ถนนสาย ชย.3033 แยก ทล.225 (กม.ที่ 147+215)-แยกทางหลวงชนบทสาย ชย.3019 อ.บ้านเขว้า, หนองบัวระเหว ช่วง กม. ที่ 9+500-10+100 น้ำท่วมสูง 50 ซม.

จ.เชียงใหม่ 1 สายทาง คือ ถนนสาย ชม.3003 แยก ทล.108-บ้านหนองล่อง อ.จอมทอง, เวียงหนองล่อง ช่วง กม.ที่ 1+864-2+046 สะพานทรุดตัวคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

ทั้งนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวก จัดรถรับ-ส่งให้กับประชาชนบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเตือน ป้ายห้ามผ่านทาง เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม

โดยขอความร่วมมือประชาชนโปรดสังเกตป้ายเตือน และหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146.